HOOGE WELLE

Verpleegkunde

Zorg op maat bij u thuis, dat is waar wij voor staan. Elke patiënt wordt bij ons behandeld en verzorgd op een persoonlijke manier. Rekening houdend met de eigen noden en wensen. We proberen steeds een luisterend oor te zijn voor onze mensen en hun omgeving. Als standvastig team willen we een houvast bieden. We willen dat je op ons kan rekenen als het moeilijker gaat. We pogen ‘een vriend aan huis’ te zijn met aandacht voor discretie en beroepsgeheim.

Skills

Wat doen we? 

Hooge Welle thuisverpleging biedt een uitgebreid gamma aan zorgverlening en dienstverlening aan. Van algemene basiszorgen zoals hygiënische zorgen, medicatie klaarzetten, wondzorgen enz… tot specifiek technische zorgen zoals complexere wondzorgen, stomazorg, catheterzorg, palliatieve zorg, infuustherapie, …

ALGEMENE VERPLEEGKUNDIGE ZORGEN

Onder algemene verpleegkundige zorgen verstaan we vooral de hulp bij de dagelijkse persoonlijke verzorging zoals het wassen en aankleden, toiletgebeuren, het in en uit bed helpen, ondersteuning bij inname medicatie, mondverzorging. Hulp en ondersteuning bij urine- en stoelgangverlies alsook constipatie, opvolgen parameters.

Daarnaast op voorschrift ook inspuitingen, wondverzorgingen, aanbrengen zalf en oogdruppels, aanbrengen steunkousen en verbanden, sondevoeding, lavement, blaassondage enz…

Bepaalde zorgen zijn tijdelijk van aard, bv na een operatie, andere zorgen zijn van langere duur.

WONDZORG

Wondzorg is steeds op voorschrift. We hebben kortdurende wondzorgen na een trauma of chirurgische ingreep.
Bij brandwonden is een strikte verzorging vereist om tot een goeie wondheling te komen.

Complexere wonden zoals beenulcera, doorligwonden, diabetische voetwonden, wiekverbanden, wonden met een externe fixator vergen een zéér specifieke aanpak en kennis.

Drie verpleegkundigen uit ons team zijn referentieverpleegkundige wondzorg.

STOMAZORG EN SONDEZORG@2x

STOMAZORG EN SONDEZORG

Een stoma is een onnatuurlijke opening die chirurgisch werd gemaakt na een operatie waarbij een stukje darm wordt verbonden met de buikwand om afvalstoffen van het lichaam uit te scheiden (dikke darm, dunne darm en een urostomie (urine). Uitzonderlijk komt er ook een stoma van de luchtpijp voor.

Onder sondezorg verstaan we de zorg aan een maagsonde, blaassonde, de supra-pubische sonde en de voedingssonde rechtstreeks in de maag, de gastrostomie en jejunostomie.

Een professionele aanpak en ondersteuning is hierbij zeer belangrijk.

TECHNISCHE ZORGEN@2x

TECHNISCHE ZORGEN

Hierbij gaat het om heel specifieke zorgen die een zekere technische voorkennis vergen.

Zoals de verschillende vormen van infuustherapie.

TPN is het toedienen van voeding rechtstreeks in de bloedbaan. Ook voor pijnbestrijding (pijnpomp) of bij palliatieve mensen kan een infuus noodzakelijk zijn.
Bij sommige mensen werd een poortcatheter geplaatst. Dit om bepaalde behandelingen, vaak chemotherpie vlot te laten verlopen. Hierbij moeten wij chemotherpie afkoppelen en/of spoelen van de poortcatheter.

PALLIATIEVE ZORGEN

De omgang en de zorg voor mensen in hun laatste levensfase vergt een heel specifieke begeleiding. Hierbij kunnen wij als verpleegkundigen ten volle onze kennis en vaardigheden gebruiken.
Wanneer de patiënt samen met zijn familie/mantelzorg er voor kiest om thuis te sterven is dit vaak een heel intense periode. Wij willen er dan ook met raad en daad zijn voor hen.

Comfortzorg en goeie pijncontrole, symptoomcontrole zijn hierbij belangrijke pijlers. Bij een palliatieve setting is er vaak een intense samenwerking tussen de patiënt en zijn familie, de huisarts, de thuisverpleegkundige en het palliatief netwerk ‘de mantel’.

MEDICATIE-BEGELEIDING

Je kan van de arts meerdere soorten medicatie voorgeschreven krijgen. Wij als thuisverpleegkundigen helpen je hierbij graag. Met een vastgelegd medicatieschema, vullen we een medicatiebox voor de ganse week.

Wij kunnen helpen bij het correct innemen van medicatie, aangezien het belangrijk is om de voorgeschreven medicatie op het juiste tijdstip in te nemen.

DIABETESEDUCATIE@2x

DIABETESEDUCATIE

Het zorgtraject diabetes organiseert en coördineert de aanpak en opvolging van personen met diabetes type 2. De diabetespatiënt, de huisarts en de diabetoloog ondertekenen een contract wanneer je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo krijg je terugbetaling van het zelfzorgmateriaal, gratis diabeteseducatie, en beperkte terugbetaling van de diëtist en podoloog. Wanneer je niet in aanmerking komt voor het zorgtraject kan je onder bepaalde voorwaarden voldoen aan het voortraject. Hierbij is er geen terugbetaling van het zelfzorgmateriaal, wel diabeteseducatie.

Een diabeteseducator volgde een specifieke opleiding om de patiënt in de verschillende fasen van zijn diabetesverloop te begeleiden.

OVERLEG, ONDERSTEUNING EN TOTAALZORG@2x

OVERLEG, ONDERSTEUNING EN TOTAALZORG

Samenwerking en overleg is bij de organisatie van uw zorg thuis van heel groot belang. Vaak komen er dan ook nog andere zorgverleners bij U als patiënt langs ( kinesitherapie, logopedie, pedicure, gezins en bejaardenhulp of poetsdienst). Overleg tussen de verschillende partijen en de patiënt om tot een kwalitatieve zorg te komen is vaak heel belangrijk. Bij nood aan hulpmiddelen, zoals een loophulp, rolstoel, ziekenhuisbed enz kunnen wij ook helpen. Graag informeren we U ook over financiële tegemoetkomingen waarop je recht hebt wanneer je meer zorgbehoevend bent. Zo kunnen wij de gepaste instanties contacteren.

BETALING

Als zelfstandig thuisverpleegkundigen werken wij samen met alle Belgische ziekenfondsen. Wij werken als verpleegkundigen aan terugbetalingstarief. Dat wil zeggen dat de patiënt geen opleg of remgeld dient te betalen. De tarieven gelden conform de bepalingen van het RIZIV en de facturatie wordt maandelijks rechtstreeks via het derdebetalerssysteem met de mutualiteit geregeld. Daardoor heeft U zelf geen kosten en geen administratieve rompslomp

Skills

In goede handen

Rik Vervenne

Praktijkhouder sinds 2004, papa van twee kinderen.

Werkervaring

Aan de slag als verpleegkundige sinds 1995, gestart als thuisverpleegkundige sinds 1999.

Bestuurslid kring zelfstandig verpleegkundigen Brugge-Houtland-Kust.

Diploma's en bijscholing

 • Bachelor verpleegkundige 1995, VIVES Roeselare
 • Sociaal verpleegkundige 1995
 • Referentieverpleegkundige wondzorg 2004
 • Referentieverpleegkundige pijn 2005
 • Postgraduaat diabeteseducator 2009
 • Diverse opleidingen en bijscholingen

Leen Van Aerde

Verpleegkundige, mama van twee volwassen kinderen.

Werkervaring

Aan de slag als verpleegkundige sinds 1990.

Diploma's en bijscholing

 • Diploma’s & bijscholingen
 • Bachelor algemene verpleegkundige 1990
 • Diverse opleidingen en bijscholingen
 • Vrijwilliger in het WZC Het Laar in Zwevezele

Kim Clarysse

Verpleegkundige, mama-to-be (coming october 2021).

Werkervaring

Aan de slag als verpleegkundige sinds 2014, werkzaam in team Hooge Welle sinds 2017.

Diploma's en bijscholing

 • Bachelor verpleegkundige, afstudeerrichting pediatrie 2014
 • Referentieverpleegkundige wondzorg 2018
 • Gespecialiseerd voetverzorger 2019
 • Diverse bijscholingen en opleidingen

Elien Deruyter

Verpleegkundige, mama van twee kinderen.

Werkervaring

Aan de slag als verpleegkundige in het ziekenhuis sinds 2009. Eerst op het operatiekwartier voor 8 jaar, nadien als nachtverpleegkundige vooral op spoed en intensieve zorgen.

Diploma's en bijscholing

 • Gegradueerd verpleegkundige 2009
 • Gespecialiseerd voetverzorger en podotherapie.
 • Diverse opleidingen en bijscholingen

Charlotte Dewulf

Verpleegkundige, mama van twee kinderen.

Werkervaring

Aan de slag als verpleegkundige sinds 2008 op geriatrie. In 2012 begonnen als verpleegkundige op het chirurgisch dagziekenhuis, intussen verschillende ervaring opgedaan als vervangend hoofdverpleegkundige. Sinds september 2020 halftijds in dienst bij Hooge Welle.

Diploma's en bijscholing

 • Bachelor in de verpleegkunde; geriatrische verpleegkunde 2008
 • Vlaamse gebarentaal 2008
 • Medische pedicure en podotherapie 2009
 • Referentieverpleegkundige wondzorg 2009
 • Diverse opleidingen omtrent pijn en wondzorg

Lore Ulin

Verpleegkundige

Werkervaring

Aan de slag als verpleegkundige sinds juni 2020.

Diploma's en bijscholing

 • Bachelor Verpleegkunde sinds juni 2020 (Vives Roeselare)
 • Verschillende bijscholingen gevolgd tijdens de opleiding
 • Gemotiveerd om in de toekomst nog extra opleidingen te volgen

afspraak maken of
meer info?

[contact-form-7 id=”135″ title=”Contact Form”]